cv_prof_dz

Dorel ZUGRAVESCU

Membru corespondent al Academiei Române

Curriculum Vitae

Sunt nascut în Râmnicu Vâlcea la 25 noiembrie 1930, am absolvit liceul “Alexandru Lahovary” ca sef al promotiei 1948 si în 1954 am absolvit, cu diploma de merit, sectia de Geofizica a Institutului de Mine din Bucuresti.
Am obtinut titlul de Doctor inginer în 1985, Doctor în stiinte în 1986 si Doctor “Honoris Causa” în 2001.
Lucrez fara întrerupere în cercetarea stiintifica din anul 1951 când, ca student, am fost angajat cercetator stagiar cu jumatate de norma la Sectia de Geofizica a Institutului de Fizica, unde în 1955 am câstigat prin concurs titlul de cercetator stiintific.
În 1961, cu ocazia eclipsei totale de soare din 15 februarie, într-o cladire ce face parte din complexul manastiresc Caldarusani, cladire devenita ulterior Observatorul Geodinamic Caldarusani, am efectuat – cu aparatura de constructie proprie – primele înregistrari din tara noastra ale deformarilor globului terestru, respectiv am constituit împreuna cu conducerea Manastirii Caldarusani prima si pâna în prezent ramasa singura colaborare între o biserica ortodoxa – Biserica Ortodoxa Româna si stiinta – Observatorul Geodinamic Caldarusani – Academia Româna.
În 1965 am obtinut titlul de cercetator stiintific principal la Centrul de Cercetari Geofizice al Academiei Române, iar în 1968 am înfiintat Laboratorul de Geodinamica, transformat în 1990 în Institutul de Geodinamica “Sabba S.Stefanescu” al Academiei Române, institut clasificat atât de Academia Româna cât si de Ministerul Educatiei si Cercetarii ca Institut de excelenta.
Începând din 1977 am activat ca profesor asociat în Catedra de Geofizica a Universitatii Bucuresti, iar din anul 1990 sunt conducator de doctorate în ramura Fizica, specialitatea Fizica Globului.
În deceniile ’70 si ’80, deosebit de dificile pentru cercetarea stiintifica din tara noastra, în calitate de secretar stiintific al Comitetelor de redactie ale revistelor de geofizica publicate sub egida Sectiei de Stiinte Geonomice, am contribuit la pastrarea continuitatii publicatiilor academice si a schimbului international de carte stiintifica, iar în calitate de Secretar General al Comitetului National Român de Geodezie si Geofizica am asigurat, odata la fiecare doi ani, organizarea simpozioanelor de Fizica Globului si Geofizica Aplicata; ca secretar stiintific onorific al Sectiei de Stiinte Geologice, Geografice si Geofizice a Academiei Române am contribuit la asigurarea continuitatii activitatilor academice de profil.
În 1968 am fost distins cu premiul “Gheorghe Murgoci” al Academiei Române, în 2000 cu Diploma de Excelenta a Academiei Române si Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, iar în 2002 cu Premiul de Excelenta acordat de Academia de Stiinte Tehnice din România, Premiul de Excelenta acordat de Asociatia Generala a Inginerilor din România si Premiul de Excelenta acordat de Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru ansamblul lucrarilor realizate.
În 1966 mi s-a conferit medalia “Meritul Stiintific” iar în 2000 Ordinul Pentru merit, în grad de Ofiter.
Am fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1991.
În 2003, la împlinirea a 12 ani de la alegerea mea ca membru corespondent, Consiliul stiintific al Institutului de Geodinamica, din care fac parte si trei membri ai Academiei Române, a hotarât în unanimitate sa recomande promovarea mea ca membru titular al Academiei Române.
În prezent, în cadrul Academiei Române, sunt director al Institutului de Geodinamica “Sabba S.Stefanescu”, director al Centrului de Doctorate “Geodinamica”, redactor sef al publicatiilor “Revue Roumaine de Géophysique” si “Studii si Cercetari de Geofizica”, Presedinte al Comitetului National Român de Geodezie si Geofizica, membru în Comitetul National Român pentru Programul International Geosfera-Biosfera, membru în Consiliul stiintific al Institutului pentru Studiul Totalitarismului.
Sunt membru în Colegiul de redactie al Revistei Minelor, publicata de Universitatea din Petrosani.
În cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt membru în Comisia de specialitate a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si membru în Colegiul Director al Agentiei Spatiale Române.
Sunt membru fondator si membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din România, în cadrul careia sunt Presedinte al Sectiei de Ingineria Petrolului, Minelor si Geonomiei, respectiv al Grupului de Geodinamica organizat în cadrul acestei Sectii, academie ce desfasoara o intensa activitate stiintifica.
Sunt membru titular al Academiei Nationale de Stiinte Ecologice – Republica Moldova, membru al Societatii Internationale de Medicina Alternativa – Rusia, membru fondator al Societatii de Medicina Naturista – Anglia, membru al Societatii Regale de Astronomie – Belgia, membru al Societatii Internationale “Stiinta” – Rusia, membru al Societatii Române de Geofizica, membru al Societatii Geofizicienilor Europeni, presedinte al Sectiei de Fizica Globului – Societatea Româna de Fizica, membru de onoare al Asociatiei Generale a Inginerilor din România, membru de onoare al Societatii Inginerilor Constructori din România.
În anul 2000, folosind fonduri puse la dispozitia noastra de catre Comunitatea Europeana în cadrul programului “Studii geofizice complexe în zone geodinamic active”, am organizat, împreuna cu înca 12 cercetatori din cadrul Institutului de Geodinamica “Sabba S.Stefanescu” al Academiei Române o Misiune europeana de geodinamica ce a inclus, pe lânga vizitarea zonelor de interes geodinamic deosebit (itinerarul a fost stabilit cu sprijinul Acad. Mircea Sandulescu), vizitarea Observatoarelor de geodinamica din Germania, Luxemburg, Franta, Italia, efectuarea în aceste observatoare a unor lucrari de comparare a aparaturii si sensibilitatii senzorilor folositi si montarea unor placi comemorative ce poarta efigia Acad. Sabba S.Stefanescu, creatorul scolii românesti de geofizica. Cu aceasta ocazie au fost organizate sesiuni speciale de comunicari la Institutul Europei (Castelul Münsbach – Marele Ducat de Luxemburg), la Observatorul Regal Belgian, Bruxelles – Belgia, la Institutul de Fizica Globului – Paris, Franta, la Arette – zona geodinamic activa din sudul Frantei. Deschiderea festiva a lucrarilor sesiunii stiintifice organizata la Observatorul Regal Belgian a avut loc în prezenta excelentei sale, Acad. Virgil Constantinescu, în calitatea sa de ambasador al României în Belgia. În cadrul unor festivitati, la care au participat oficialitati locale si înalti prelati, au fost montate placi comemorative la izvoarele Dunarii din Muntii Padurea Neagra si, pe fatada primariei din Sfântu Gheorghe, la varsarea Dunarii în Marea Neagra.
În anul 2001, împreuna cu Acad. V.N. Strahov, membru al Academiei Ruse de Stiinte si director al Institutului Unit de Fizica Pamântului “O.Yu Schmidt”, am înfiintat Laboratorul International Virtual de Geodinamica, laborator la care au aderat pâna în prezent numeroase personalitati stiintifice din tara si strainatate. În cadrul acestui laborator sunt organizate anual, de catre echipe mixte româno-ruse, seminarii si campanii de observatii pe teren ale fenomenelor complexe ce au loc în zona seismogena Vrancea, zona ce, prin caracteristicile sale, constituie un adevarat laborator natural de geodinamica (dimensiuni mici ale ariei epicentrale, extinderea mare în profunzime a pozitiei hipocentrelor).
În 2004 am organizat, sub egida UNESCO, Catedra de Geodinamica UNESCO – România de pe lânga Institutul de Geodinamica “Sabba S.Stefanescu” al Academiei Române, al carei sef de catedra am devenit. În cadrul Catedrei si în colaborare cu Institutul de Geodinamica si alte prestigioase unitati de cercetare si învatamânt am organizat seminarii stiintifice, mese rotunde, scoli internationale, lucrari practice cu participare internationala.
Domeniile principale în care mi-am desfasurat activitatea sunt:
– geodinamica, înteleasa ca stiinta ce studiaza dinamica structurilor materiale constituente ale Universului, cu privire speciala asupra planetei Pamânt;
– geodinamica instrumentala, domeniu în care am organizat în România o retea de poligoane si observatoare de geodinamica echipate în mare masura cu aparatura de constructie proprie;
– geomagnetism; contributii la cunoasterea evolutiei spatio-temporale a câmpului geomagnetic pe teritoriul României;
– electrometrie; contributii la cunoasterea accidentelor tectonice;
– electromagnetism; cercetari privind limitele dintre blocuri tectonice si evolutia unora dintre proprietatile lor fizice.
Rezultatele obtinute au fost publicate în peste 300 de lucrari si studii dintre care 123 in extenso în reviste sau volume cu referenti, 81 comunicate la reuniuni internationale si publicate ca rezumate în volumele editate de organizatori si 107 lucrari publicate in extenso în Buletinul Institutului de Geodinamica (regim de preprint), o parte dintre aceste lucrari fiind reunite în volumele de sinteza: Geodynamics: Outline of a Domain, Ed. Academiei Române, 2004 si The Active Geodynamic Zone of Vrancea, Romania, Ed. Academiei Române, 2005.
Pentru completarea finantarii bugetare a Institutului de Geodinamica “Sabba S.Stefanescu” al Academiei Române am coordonat sau participat la numeroase proiecte finantate de Comunitatea Europeana, Granturi ale Academiei Române, Granturi ale Ministerului Educatiei si Cercetarii si proiecte licitate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

LISTA DE LUCRARI