TEHNICI SI METODOLOGII INOVATIVE DE EVALUARE  A RISCULUI DE HAZARD NATURAL (CUTREMURE SI ALUNECARI DE TEREN)

ro eng
| Prima pagina | Date generale | Prezentarea proiectului | Obiective /activitati | Rezultate S/T | Personal |

 

 
 
REZULTATE

An/
Luni

 ACTIVITATE

PARTENERI
   

       Responsabilitati si Rezultate

 

2007/
4

I.1. Analiza hartilor morfologice, litologice, geologice  si  geofizice specifice celor doua tipuri de hazard

   
    CO

- Realizarea bazei de date electromagnetice, electrice si geomagnetice pentru cutremure si alunecari de teren  

     P1
  

- Realizarea bazei de date geomorfologice, litologice si geologice privind alunecarile de teren

     P2

- Realizarea bazei de date privind cutremurele de adancime intermediara din zona Vrancea

 

2008/
6

 

II.1. Identificarea arealelor susceptibile la fiecare tip de hazard si selectarea zonelor  test, reprezentative, in vederea monitorizarii

 

    CO

- Adaptarea  tehnicilor si metodologiilor, electrice electromagnetice si geomagnetice la specificul zonelor  si la tipul de hazard;

- Diseminarea informatiei (realizare pagina Web, participare conferinte, etc)

 

     P1

-Harti  de susceptibilitate la alunecari de teren,  scara 1:200.000;

-Executarea a 2 foraje  geotehnice in 2 zone test;

- Diseminarea informatiei (conferinte)

 
     P2

- Harti de hazard seismic;

- Diseminarea  informatiei  (participare conferinte)

2008/6

2009/1

III.1. Implementarea sistemelor de monitorizare specifice 

  
    CO

- Determinarea paternul electric, electromagnetic si geomagnetic pentru locatiile reprezentative (statii test),

- Diseminarea informatiei (pagina Web, participare conferinte, expozitii, organizare workshop, mese rotunde, publicatii)

    P1

- Interdependenţa dintre principalii  indicatori geomorfologici, climatici si seismologici;

- Disemina-rea informatiei (participare conferinte, publicatii,  etc)

    P2
 

- Distributia spatio-temporala, energetica si a mecanismelor focale pentru  cutremurele crustale si intermediare vrancene;

- Diseminarea informatiei (participare conferinte, publicatii, etc)

2009/
11

IV.1.a.
Monitorizarea multiparametrica si transmisie de date.

   CO

- Realizarea sistemului de transmisie a datelor;

-Diseminarea informatiei (pagina Web, participare conferinte)

   P1

- Indicatori geomorfologici pentru alunecari de teren: panta terenului, energia reliefului.

- Diseminarea informatiei (participare conferinte)

   P2

- Indicatori seismici: solutii de mecanism in focar pentru cutremurele vrancene de adancime intermediara, stres de compresiune si de tensiune, plan de faliere etc.

2010/ 11

V.1.
-Conexiuni spatio-temporale dintre parametri calculati si indicatorii specifici de hazard;

-Baze de date geodinamice

 

  CO 

- Parametri/variabile ale activitatii seismice (Bzn si r n) si de alunecari de teren (anizotropie, skew, strike);

- Hazard seismic: distributii Bzn si r n raportate la paternul de calm; tomografii si modele de distributie a rezistivitatii la nivel litosferic in zona seismic activa vrancea

- Hazard datorat alunecarilor de teren: distributii ale anizotropiei electrice, skew, strike

- Diseminarea informatiei (pagina Web, participare conferinte, publicatii, etc)

  
   P1

- Indicatori geomorfologici pentru alunecari de teren: litologia subasmentului, cantitatea precipitatilor extreme, seismicitatea si modul de utilizare a terenului

- Hazard datorat alunecarilor de teren : distributii temporale ale indicatorilor geomorfologici, litologici hidrogeologici si de seismicitate locala; configurarea unei baze de date cu parametri pentru evaluarea hazardului la alunecari de teren

-Diseminarea informatiei (participare conferinte, publicatii, etc)

 
  P2

-Indicatori seismici: valori absolute ale parametrilor de deplasare (caracteristici spectrale ale deplasarii), distributia acceleratiei de varf

- Hazard seismic: cataloage ale cutremurelor de pamant cu M D > 3.0.; harti de distributie a acceleratiei de varf (valori punctuale sau harti); harta de hazard seismic a Romaniei

-Diseminarea informatiei (participare conferinte, publicatii, etc)

  

  

 
 
Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu