TEHNICI SI METODOLOGII INOVATIVE DE EVALUARE  A RISCULUI DE HAZARD NATURAL (CUTREMURE SI ALUNECARI DE TEREN)

ro eng
| Prima pagina | Date generale | Prezentarea proiectului | Obiective /activitati | Rezultate S/T | Personal |

 

 
 

 

REZULTATELE ETAPEI a IV-a

Monitorizarea multiparametrica si transmisie de date

 

1. Realizarea sistemului de transmisie a datelor electromagnetice (STDE) înregistrate la Observatorul de Geodinamica Provita de Sus - statie test, situat in vecinatatea alunecarii de teren Provita de Sus.

2. Indicatori geomorfologici pentru alunecari de teren: panta terenului, energia reliefului.

3. Indicatori seismici: solutii de mecanism in focar pentru cutremurele vrancene de adancime intermediara, stres de compresiune si de tensiune, plan de faliere etc.

 

1. Realizarea sistemului de transmisie a datelor electromagnetice (STDE) înregistrate la Observatorul de Geodinamica Provita de Sus - statie test, situat in vecinatatea alunecarii de teren Provita de Sus.

Sunt prezentate sistemele de monitorizare care pot fi utilizate simultan sau separat în toate arealele de interes geodinamic, caracterizate prin activitate seismica si alunecari de teren, în vederea evidentierii evolutiei spatio-temporale a urmatorilor parametri: (i) electromagnetici (rezistivitate paralela, rezistivitate perpendiculara, anizotropie, skew si strike); (ii) geomagnetici (Bzn si utilizati ca precursori al activitatii seimice) si (iii) electrici (rezistivitate în curent continuu, anizotropie electrica);

Este descris, modul de obtinere în teren a seriilor de timp geomagnetice, transferul acestora la sediul din Bucuresti, formulele de calcul si reprezentarea grafica a distributiei medii zilnice a parametrului Bzn, în corelatie cu activitatea seismica din zona Vrancea.

 

Schema bloc a sistemelor de monitorizare multiparametrica si de transmisie a datelor electromagnetice

 

2. Indicatori geomorfologici pentru alunecari de teren: panta terenului, energia reliefului.

• Derivarea unor parametri ai terenului din modelul numeric altitudinal si analiza distributiei lor prin metode cartografice (harti, profile, bloc-diagrame) si statistice (histograme de frecventa);

•  Extragerea si calcularea unor parametri morfometrici necesari în studiul alunecarilor si realizarea unor harti de hazard si susceptibilitate prin utilizarea tehnologiei interferometriei radar (modelul SRTM);

 

2.

Modelul SRTM: a) cu rezolutia de 90 m; b) cu rezolutia de 30 m; c) DTM obtinut din informatia de pe harti topografice 1:25.000.

 

3. Indicatori seismici: solutii de mecanism in focar pentru cutremurele vrancene de adancime intermediara, stres de compresiune si de tensiune, plan de faliere etc.

•  Sunt prezentate mecanismele a 24 cutremure de adâncime intermediara vrâncene, cu , produse pe durata proiectului (pozitia axelor principale ale tensorului moment seismic este relativ stabila, cu o geometrie a câmpului de tensiune caracterizat prin extensie si comprimare dominante pe verticala si, respectiv, pe orizontala);

•  Sunt descrise elementele necesare întelegerii notiunilor de stres, plan de falie, mecanism focal, tipurile de falii cu mecanismele asociate, stres si directii principale de stres, harta de stres la nivelul României si interpretarea ei, cataloagele mecanismelor focale si particularitatile acestora.

 

Mecanismul focal al cutremurelor vrâncene de adâncime intermediara, cu , produse în perioada 1.01.2008 si 30.09.2009

Lucrari si abstracte publicate

D. Stanica , D. A. Stanica, M. Popescu, N. Vladimirescu: S urveying the seismic hazard by using ground based analysis of Earth's electromagnetic field , EGU, Geophysical Research Abstracts, Volume 11, April, Vienna, Austria, 2009, ISSN: 1029-7006.

D.A. Stanica, M. Stanica and C. Diacopolos : E lectromagnetic studies on geodynamics related to the landslides associated to the seismic events , EGU, Geophysical Research Abstracts, Volume 11, April, Vienna, Austria, 2009, ISSN: 1029-7006.

M. Stanica and D. Stanica: Vrancea zone geodynamics and the explanation of the earthquakes mechanis m , Abstracts Volume at JPGU Meeting, May 2009, Chiba , Japan .

D. Stanica and M. Stanica: Electromagnetic methodology on seismic hazard assessment, Abstracts Volume at JPGU Meeting, May 2009, Chiba , Japan

Dumitru STANICA and Maria STANICA : Earthquake-induced landslides geohazard assessment (south Subcarpathians) by using electromagnetic data, Abstract Volume IAGA meeting, August 23-30, 2009 , Sopron , Hungary .

Stanica D, Stanica D.A., 2009, Constraints on correlation between the anomalous behaviour of electromagnetic normalized functions (ENF) and the intermediate depth seismic events occurred in Vrancea zone ( Romania ), Terr. Atmos. Ocean . Sci. Journal, in print

Stanica D, Stanica D.A., 2009, Carpathian electrical conductivity anomaly (CECA) acting as high sensitive path to emphasize the EM precursory parameters associated to seismic events. In: Papers Collection of the 9 th International Geo-electromagnetic Workshop (CIGEW), China , 4-7.

Stanica D.A., Stanica Maria, Diacopolos C, 2009 , Electromagnetic responses in the seismic induced landslides areas. In: Papers Collection of the 9 th International Geo-electromagnetic Workshop (CIGEW), China , 8-10.

Dumitru Stanica and Dragos Armand Stanica, 2009, Electromagnetic responses related to intermediate-depth earthquakes within Vrancea zone, Conference Abstracts, International Experts Meeting on Carpathian Geodynamic Network, 19-21 November 2009, Bucharest, 15.

Dragos Armand Stanica, Near-Real Time Analysis of the Electromagnetic Precursors for Seismic activity, AOGS, Program and Abstracts, IWG07, p343, Singapore, 2009, ISBN 978-981-08-2846-2

 

 

 

Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu