TEHNICI SI METODOLOGII INOVATIVE DE EVALUARE  A RISCULUI DE HAZARD NATURAL (CUTREMURE SI ALUNECARI DE TEREN)

ro eng
| Prima pagina | Date generale | Prezentarea proiectului | Obiective /activitati | Rezultate S/T | Personal |

 

 
 

 

OBIECTIVE / ACTIVITATI

 

Obiectivul general al proiectului se axează pe dezvoltarea unor tehnici şi metodologii eficiente de evaluare a hazardului natural (cutremure şi alunecări de teren), in scopul identificării unor soluţii viabile privind evitarea urmarilor nefaste asociate.

 Pentru rezolvarea acestei probleme, se impun o serie de obiective si activitati specifice:

I. Identificarea variabilelor, indicilor si indicatorilor specifici;     

I.1. Analiza hartilor morfometrice, geologice, litologice si de structura adanca, in scopul identificarii de variabile, indici si indicatori specifici fiecarui tip de hazard;

II. Elaborarea hartilor de hazard natural  si evaluarea riscului datorat cutremurelor si alunecarilor de teren ;

II.1. Identificarea arealelor susceptibile la fiecare tip de hazard si selectarea zonelor test, reprezentative, in vederea monitorizarii;

III. Studii metodologice de monitorizare a activitatii geodinamice;

III.1. Implementarea sistemelor de monitorizare specifice;

IV. Monitorizare multiparametrica a activitatii geodinamice;

IV.1.a. Monitorizarea multiparametrica si transmisie de date.

V. Monitorizare multiparametrica a activitatii geodinamice

V.1. Conexiuni spatio-temporale dintre parametri calculati si indicatorii specifici de hazard; Baze de date geodinamice

 
 

 

 

Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu