TEHNICI SI METODOLOGII INOVATIVE DE EVALUARE  A RISCULUI DE HAZARD NATURAL (CUTREMURE SI ALUNECARI DE TEREN)

ro eng
| Prima pagina | Date generale | Prezentarea proiectului | Obiective /activitati | Rezultate S/T | Personal |

 

 
 
 

REZULTATELE ETAPEI a II-a

Elaborarea hartilor de hazard natural si evaluarea riscului datorat cutremurelor si alunecarilor de teren1. Realizarea de procedee electromagnetice si geomagnetice noi utilizate la evaluarea hazardului natural datorat activitatii seismice si alunecarilor de teren;

2. Utilizarea de procedee noi pentru realizarea hartilor de suceptibilitate la alunecari de teren, scara 1:200.000 pentru arealul cuprins între V.Teleajenului - V. Motrului, fiind luati în calcul 8 factori (litologici, gomorfologici, structurali, hidrogeologici, pseudo-climatici, forestieri, antropici si seismici);

3. Utilizarea de metode noi (deterministe si probabiliste ) de realizare a hartilor de hazard seismic pentru doua scenarii: surse dispuse la 90 Km si, respectiv, 140 km care reproduc bine distributia efectelor macroseismice observate pe hartile bazate pe date istorice si, respectiv, efectul datorat adâncimii surselor seimice prin calcularea hartilor corespunzatoare adâncimilor de 95, 120, 150km)

Published articles (ISI):

Borleanu, F., Rogozea, M., Ghica, D., Popescu, E., Popa, M., Radulian M., Romanian earthquakes analysis using BURAR seismic array, Romanian Reports in Physics, 60, 145-155, 2008.

A. Bala, P.Cristea, V. Raileanu, C. Nitica, Continuous Distribution of Elastic Parameters of the Shallow Quaternary Layers Along the 3c Seismic Profile East Bucharest, Romanian Reports in Physics, Vol. 60, No. 1, P. 111-129, 2008

Bogdan Zaharia, Mircea Radulian, Mihaela Popa, Bogdan Grecu, Andrei Bala, Dragos Tataru, Estimation of the Local Response Using the Nakamura Method for the Bucharest Area, Romanian Reports in Physics, Vol. 60, No. 1, P. 131-144, 2008

Andrei Bala, Ion Zihan, Viorica Ciugudean, Victor Raileanu , Bogdan Grecu, Physical and Dynamic Properties of the Quaternary Sedimentary Layers in and Around Bucharest City, Romanian Reports in Physics, Vol. 60, No. 2, P. 351-362, 2008

Scientific communications :

Dan Balteanu, Dezastrele în contextul Modificarilor Globale ale Mediului (22.02.2008), Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta, Simpozionul Stiintific Prevenirea dezastrelor

Dan Balteanu, România si problemele globale de mediu (7.03.2008), Cercul Militar National

Dan Balteanu, Modificarile Globale ale Sistemului Terestru (22.04.2008), Conferinta Nationala Terra si Viata - Modificarile Globale ale Mediului

Dan Balteanu, Sistemul Terestru Global - o perioada de intensificare a fenomenelor extreme 1947-2007 ( 21.02.2008), Camera Deputatilor, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Conferinta privind schimbarile climatice

Raileanu, V., Bala, A., Grecu, B. and Tataru, D. Crustal models in Romania based on seismic data. Simpozionul national de Geologie si Geofizica, GEO 2008, 23-24 Mai 2008, Fcaultatea de Geologie si Geofizica, Universitatea Bucuresti.

Dumitru STANICA and Dragos Armand Stanica , An improved geodynamic model for the seismic active Vrancea zone, Romania, EGU, Geophysical Research Abstracts, Volume 10, Vienna, Austria, 2008, ISSN: 1029-7006.

Dumitru Stanica, Dragos-Armand Stanica, Nicoleta Vladimirescu and Marian Popescu: Ground-based monitoring technique used to emphasize the precursory electromagnetic marks associated to the Vrancea's intermediate depth earthquakes (Romania), EGU, Geophysical Research Abstracts, Volume 10, Vienna, Austria, 2008, ISSN: 1029-7006.

Dumitru Stanica, Maria Stanica and Constantin Diacopolos, Real-time electromagnetic monitoring system for landslides assessment due to the seismic activity, E GU, Geophysical Research Abstracts, Volume 10, Vienna, Austria, 2008, ISSN: 1029-7006.

Dan Balteanu, Liliana Dumitrache, Viorel Chendes, Mihaela Sima , Natural hazards and population health in Romania (24-25.01.2008), Health Protection Agency, London

Raileanu, V., Ardeleanu, L., Bala, A. and Popescu, E. Deep structure and seismicity in the SE Carpathians and Focsani depression. European Geosciences Union, General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 - 18 April 2008.

Raileanu, V., Ionescu, V. and Tataru, D. Crustal models in Romania based on seismic data. European Geosciences Union, General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 - 18 April 2008.

     

 

 

 

Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu