TEHNICI SI METODOLOGII INOVATIVE DE EVALUARE  A RISCULUI DE HAZARD NATURAL (CUTREMURE SI ALUNECARI DE TEREN)

ro eng
| Prima pagina | Date generale | Prezentarea proiectului | Obiective /activitati | Rezultate S/T | Personal |

 

 
 
PREZENTAREA PROIECTULUI

 

Gradul de noutate pe care il aduce acest proiect rezida in introducerea unui sistem integrat de monitorizare a activitatii geodinamice din zona de curbura a Carpatilor Orientali si din arealul Subcarpaţilor Meridionali (intre V. Teleajenului si V. Motrului), precum si in utilizarea unor parametri electromagnetici adecvati conditiilor specifice acestora.
Pentru evidentierea caracterului de indicatori de hazard natural ai acestor parametri, in cadrul proiectului se vor realiza studii pentru elaborarea unor harti de hazard natural privind gradul de vulnerabilitate, pe baza indicatorilor geomorfologici si de alta natura, studii privind distributia spatio-temporala, energetica si a mecanismelor focale pentru cutremure de adancime crustala si intermediara, precum si monitorizarea in timp real a parametrilor electromagnetici cu caracter precursor pentru cutremure (Ron-rezistivitate normata si Bzn, invariant in conditii de calm geodinamic, element de noutate romaneasca absoluta in domeniul Inductiei Electromagnetice Naturale,  dar si al cercetarii fenomenelor de hazard natural) si alunecari de teren (rezistivitate paralela, rezistivitate perpendiculara, skew, strike si anizotropie electrica).

 
 

 

 

Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu