Contract nr. 151/1.10.2007
Program "IDEI"

VARIABILITATEA DE TERMEN LUNG A CAMPULUI MAGNETIC TERESTRU IN RELATIE CU PROCESE FIZICE DIN HELIOSFERA

ro eng

 

 
 
PREZENTAREA PROIECTULUI

 

Proiectul îşi propune consolidarea şi dezvoltarea cercetărilor întreprinse de mai mulţi ani în cadrul Institutului de Geodinamică asupra câmpului magnetic terestru la scară globală şi regională, cu privire specială asupra variabilităţii acestuia în relaţie cu procese fizice din heliosferă.
Obiectivele specifice, privind aspecte noi, sesizate de membrii echipei de cercetare în lucrările anterioare, sunt următoarele:
(1) cercetări asupra distribuţiei spaţiale şi evoluţiei temporale a câmpului magnetic principal, la nivel global, pe date de observator şi modele globale (satelitare), şi, la nivel regional (Europa, Romania), pe date obţinute prin măsurători geomagnetice repetate în reţele naţionale;
(2) analiza activităţii geomagnetice în relaţie cu variabilitatea heliosferică (vânt solar, câmp magnetic heliosferic);
(3) analiza variabilităţii de termen mediu şi lung a morfologiei magnetosferei induse de variaţiile câmpului magnetic principal al Pământului.
Elementele originale vizate sunt:
(a) evidenţierea constituenţilor câmpului geomagnetic principal şi ai impulsurilor de variaţie seculară (câmpul staţionar şi variaţiile de ~80, 22 şi 11 ani) şi contribuţii la clarificarea surselor acestora;
(b) cercetări paleomagnetice pe roci din Carpaţii Orientali;
(c) utilizarea variaţiilor de termen lung de origine externă la descifrarea variaţiei laterale a proprietăţilor magnetice şi electrice ale crustei şi mantalei;
(d) evidenţierea variaţiilor de termen mediu şi lung ale variabilităţii heliosferice (parametrii vântului solar, câmpului magnetic heliosferic);
(e) studiul unor posibile influenţe directe ale variabilităţii heliosferice asupra proceselor fizice de tip dinam din nucleul extern al Pământului;
(f) cercetări asupra variaţiilor de termen mediu şi lung ale dimensiunilor şi orientării magnetosferei induse de variaţiile corespunzătoare ale câmpului geomagnetic principal.

 
 

Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu