Contract nr. 151/1.10.2007
Program "IDEI"

VARIABILITATEA DE TERMEN LUNG A CAMPULUI MAGNETIC TERESTRU IN RELATIE CU PROCESE FIZICE DIN HELIOSFERA

ro eng

 

 
 
 

OBIECTIVE / ACTIVITATI

  • Managementul datelor spaţiale şi de la sol  necesare în realizarea proiectului. Situaţia la zi a cunoştinţelor în domeniu:

- Selectarea şi analiza datelor privind câmpul magnetic terestru şi magnetosfera
- Selectarea fenomenelor şi parametrilor heliosferici care descriu cel mai bine morfologia şi dinamica mediului
                        - Nivelul cunoştinţelor experimentale şi teoretice prind subiectul proiectului
                        - Iniţiere pagina web a proiectului

  • Evaluarea şi valorificarea măsurătorilor din reţeaua de staţii repetate

- Analiza măsurătorilor efectuate în intervalul 1964-2000
- Modele ale structurii magnetice a litosferei

  • Analiza de termen mediu şi lung a variaţiilor temporale şi structurale din heliosferă

- Studiul parametrilor vântului solar rapid şi a variaţiilor induse în heliosferă
- Analiza dinamicii structurii sectoriale magnetice din heliosferă funcţie de fazele ciclului solar
- Cercetări de teren privind măsurători în staţii repetate şi determinări paleomagnetice

  • Analiza activităţii geomagnetice în relaţie cu variabilitatatea heliosferică

- Studiul unor posibile influenţe directe ale variabilităţii heliosferice asupra proceselor fizice de tip dinam din nucleul extern al Pământului
- Evaluarea transferului de energie şi masă din vântul solar în magnetosferă

  • Studiul distribuţiei spaţiale şi a evoluţiei temporale a câmpului magnetic principal

- Variaţia seculară şi impulsuri de variaţie seculară; contribuţia constituienţilor cu perioade de 11, 22 şi 80 ani
- Cercetări de teren privind măsurători în statii repetate şi determinări paleomagnetice

  • Analiza variabilităţii de termen mediu şi lung a morfologiei magnetosferei induse de variaţiile câmpului magnetic principal al Pământului

- Dimensiunile şi orientarea magnetosferei funcţie de variaţiile câmpului magnetic principal
                        - Cercetări de teren privind măsurători în staţii repetate şi determinări paleomagnetice

 
 

 

Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu