Contract nr.1028/19.01.2009
Program "IDEI"

STUDII ELECTROMAGNETICE PRIVIND STABILIREA RELATIILOR INTERPARAMETRICE CARACTERISTICE ALUNECARILOR DE TEREN ASOCIATE EVENIMENTELOR SEISMICE

ro eng

| Prima pagina | Date generale | Prezentarea proiectului | Obiective/ Activitati | Personal | Rezultate |

 

 
 
 

DATE GENERALE

PNII/ Programul IDEI
Tipul proiectului: Proiecte de cercetare Exploratorie
Cod proiect: ID_14
Contract nr.1028/19.01.2009

Denumirea proiectului: Studii electromagnetice privind stabilirea relaţiilor interparametrice caracteristice alunecărilor de teren associate evenimentelor seismice.

Durata proiectului: 36 luni (2009-2011)

Valoarea totală aproiectului: 408.959,39 lei

Sursa de finanţare: Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS)

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU) – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior (CNCSIS)

Contractor: Institutul de Geodinamică al Academiei Române

 

Director de proiect: Dr.ing.Dumitru Stănică

 

 

 
 

 

Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu