Contract nr.1028/19.01.2009
Program "IDEI"

STUDII ELECTROMAGNETICE PRIVIND STABILIREA RELATIILOR INTERPARAMETRICE CARACTERISTICE ALUNECARILOR DE TEREN ASOCIATE EVENIMENTELOR SEISMICE

ro eng

| Prima pagina | Date generale | Prezentarea proiectului | Obiective/ Activitati | Personal | Rezultate |

 

 
 
PREZENTAREA PROIECTULUI

 

Proiectul îsi propune abordarea unor soluţii  ştiinţifice noi şi complexe  de monitorizare a variaţiilor de câmp electromagnetic, axându-se pe determinarea conexiunilor existente între parametrii electromagnetici (skew, strike, anizotropia electrică), electrici (rezistivitatea paralela şi perpendiculară), geomagnetici (invariantul Bzn), şi evoluţia  unor procese geodinamice neliniare datorate alunecărilor de teren asociate evenimentelor seismice. Având în vedere că, până în prezent, nu se cunosc tehnici geofizice care să permită evaluarea în timp real a hazardului de alunecări de teren,  aspectul inovativ al acestei metodologii este conferit atât de  un parametru nou (Bzn), invariant în condiţii de calm geodinamic, care furnizeaza informaţii în timp real privind evoluţia geodinamică a zonei investigate, cât şi de ecuaţia acestei metodologii care include mai multe tehnici electromagnetice, deci mai mulţi parametri ale caror variaţii în timp  sunt sistematic corelate şi raportate la diferite variabile ale evenimentelor seismice sincrone. Investigarea la orice treaptă de adâncime, şi analiza variaţiilor anomale ale parametrilor electromagnetici, în contextul unor informaţii mai ample privind structura şi evoluţia geodinamică a zonei, creşte gradul de acurateţe a rezultatelor privind  instabilitatea zonei. Intrucât metodologia propusă implică şi investigarea sistematică a relaţiei dintre proprietăţile alunecării de teren şi caracteristicile evenimentelor seismice sincrone, prin tehnici aplicate sinergic, monitorizarea multiparametrică în timp real reprezintă o con-diţie de bază pentru realizarea acestui proiect. In acest context, componenta de cercetare aplicativa are in vedere utilizarea staţiei test de la Provita de Sus, jud. Prahova, din vecinatatea faliei active cu acelasi nume, dotata cu un echipament modern, fiabil, adecvat acestui domeniu de activitate.             
   

 

 
 

Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu