Contract nr.1028/19.01.2009
Program "IDEI"

STUDII ELECTROMAGNETICE PRIVIND STABILIREA RELATIILOR INTERPARAMETRICE CARACTERISTICE ALUNECARILOR DE TEREN ASOCIATE EVENIMENTELOR SEISMICE

ro eng

| Prima pagina | Date generale | Prezentarea proiectului | Obiective/ Activitati | Personal | Rezultate |

 

 
 
OBIECTIVE / ACTIVITATI

Obiectivul major care a condus la initierea acestui proiect  consta in identificarea unei solutii optime de evaluare  a hazardului privind alunecarile de teren. Pentru aceasta,  au fost propuse   patru obiective  principale:
  

(1) Studii privind interdependenţa dintre parametrii electromagnetici şi procese geodinamice neliniare asociate (alunecări de teren si seismicitate);

(2) Studii electromagnetice privind dimensionalitatea structurala a zonelor active investigate;

(3) Studii teoretice si experimentale pentru identificarea, eventual, cuantificarea unor parametri electromagnetici in vederea determinarii evolutiei geodinamice a zonei active Vrancea.;

(4) Stabilirea paternului electromagnetic în vederea evidenţierii evoluţiei geodinamice în zona test

(5) Studii experimentale în zona test, în vederea stabilirii relaţiilor interparametrice caracteristice celor două tipuri de procese geodinamice

(6) Diseminarea informaţiei

Obiectivele propuse au fost  abordate cât mai realist posibil, prin urmatoarele activităţi:

1.1. Abordarea teoretică multiparametrică (skew, strike, anizotropie electrică, si pe structură, şi invariantul Bzn) a anomaliilor de câmp electromagnetic şi geoelectric, pentru evidenţierea interconexiunii dintre structura, evoluţia şi gradul de instabilitate geodinamica;

2.1. Decompozitia tensorului impedanta electromagnetic;

3.1. Corelarea variatiilor parametrilor electromagnetici, electrici si geomagnetici cu diferite caracteristici ale evenimentelor seismice (magnitudine) si ale alunecarilor de teren asociate (tectonica, interfata de alunecare);

3.2. Studii experimentale de teren ;  

4.1.Identificarea si, eventual, cuantificarea unor parametri relevanţi pentru hazardul seismic şi alunecările de teren asociate acestuia;  

5.1. Distribuţii spaţio-temporale ale parametrilor (indicatorilor) de hazard natural datorat seismicităţii şi alunecărilor de teren asociate;  

5.2. Contribuţia datelor electromagnetice la stabilirea nivelului de hazard al alunecării de teren din zona test, indusă seismic;  

6.1. Prezentare comunicări ştiinţifice la conferinţe;

6.2. Publicaţii în reviste de specialitate cotate ISI/recunoscute pe plan internaţional.

 
 

 

Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu