RAPORT DE AUTOEVALUARE iN VEDEREA ACREDITaRII

perioada 2003-2007

 

 

1. Datele de autentificare ale unitatii de cercetare-dezvoltare

1.1. Denumirea (aprobata de catre Prezidiul Academiei Romane):

Institutul de Geodinamica "Sabba S.stefanescu" al Academiei Romane

1.2. Statutul juridic: personalitate juridica

1.3. Actul de infiintare: HG 364/03.04.1990

1.4. Numarul de inregistrare in Registrul potentialilor contractori: 346

1.5. Director: Dr.Crisan Demetrescu, membru corespondent al Academiei Romane

1.6. Adresa: Str. Jean Louis Calderon nr.19-21, sector 2, Bucuresti, cod postal 020032.

1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 317 21 26, 317 21 27, fax: 317 21 20pagina web: www.geodin.ro/~prezentare, e-mail: inst_geodin@geodin.ro, crisan@geodin.ro

 

2. Domeniul de specialitate

2.1. Conform clasificarii UNESCO: 2504, 2506, 2507, 2509, 2503, 2599

2.2. Conform clasificarii CAEN: 7310, 8030

 

3. Starea unitatii de cercetare-dezvoltare

         Misiunea unitatii de cercetare-dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare, inovare

Institutul de Geodinamica isi desfasoara activitatea pe baza proiectului prioritar al Academiei Romane "Cercetari geofizice complexe in zone geodinamic active, cu privire speciala asupra zonei seismogene Vrancea" cu sase teme de cercetare structurate astfel incat sa contribuie la o intelegere si cunoastere cat mai exacta a fenomenelor legate cauzal de declansarea cutremurelor de pamant in zona seismogena Vrancea, prin studiile variatiilor spatio-temporale ale geocampurilor, ale deformarilor scoartei globului terestru, ale proceselor fizice ce determina dinamica litosferei la scara planetara si in mod deosebit dinamica compartimentelor tectonice ce formeaza teritoriul Romaniei.

Temele de cercetare din anul 2007 sunt urmatoarele:

Tema 1: Cercetari asupra unor parametri legati cauzal de deformarile globului terestru pe baza inregistrarilor pe cat posibil neintrerupte in observatoare de geodinamica. Posibile corelatii cu activitatea seismica

Tema 2: Cercetari integrate asupra structurii si dinamicii zonei de contact dintre microplaca Moesica si microplaca Intracarpatica. Implicatii asupra seismicitatii din zona Vrancea

Tema 3: Studiul variatiei spatio-temporale a campului geomagnetic la scara nationala si europeana si a campului geotermic de adancime si de suprafata pe teritoriul Romaniei (cu privire speciala asupra zonei Vrancea)

Tema 4: Studii electromagnetice pentru evidentierea proceselor geodinamice actuale asociate suturilor majore si faliilor active. Studii de caz: seismicitatea de adancime intermediara din zona Vrancea si alunecarea de teren Provita de Sus

Tema 5: Geodinamica magmatismului alcalin din Carpati; partea a II-a Masivul Ditrau

Tema 6: Studiul dinamicii litosferice reflectata in relatia roca-fracturi-fluide asociata producerii cutremurelor de pamant din zona Vrancea

Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora


Rezultatele de cercetare, dezvoltare, inovare au fost valorificate prin:

-         articole publicate in reviste de specialitate, recunoasterea continutului stiintific fiind reliefata prin numeroasele citari in reviste cotate ISI

-         participarea la manifestari stiintifice internationale de prestigiu

-         participarea la PNCDI, ce a adus Institutului fonduri folosite exclusiv pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale

-         participarea la programe internationale:

-         FP5, prin Proiectele "Integrated Optimization of Landslide Alert System" (OASYS) si "Structural Assessment Monitoring and Control" (SAMCO),

-         FP6, prin Proiectul "Extreme Events: Causes and Consequences" (Proposal No 12975 - E2C2) FP 6

-         Programul COST, prin Proiectul EU-COST ACTION-625;3-D Monitoring of the Active Tectonic Structures"

-         programul stiintific NATO-Rusia, proiectul "Cuantificarea actiunii cutremurelor asupra structurilor"


Desi sumele atribuite nu sunt mari, rolul acestor proiecte in integrarea Institutului in aria Europeana de cercetare este apreciabil.

 

Situatia financiara - datorii la bugetul de stat: Nu exista datorii la bugetul de stat

 

4. indeplinirea criteriilor primare de performanta

in perioada 2003-2007, au fost publicate 23 lucrari stiintifice de specialitate in reviste cotate ISI (Anexa A1.1), factorul de impact al lucrarilor cotate ISI fiind de 28,285. Articolele publicate de membrii Institutului de Geodinamica au fost citate in reviste de specialitate cotate ISI de 193 de ori (Anexa A1.3). Institutul a realizat in cadrul PNCDI 3 produse/tehnologii din activitatea de cercetare (Anexa A1.6).

La indeplinirea criteriilor primare de performanta Institutul de Geodinamica a obtinut, pentru intervalul 2003-2007, un punctaj mediu pe cercetator atestat de 56,8 de puncte.

5. indeplinirea criteriilor secundare de performanta

in perioada 2003-2007, au fost publicate 89 lucrari stiintifice de specialitate in reviste fara cotatie ISI (Anexa A2.1). Totodata, la conferinte internationale au fost prezentate 172 de comunicari.

La indeplinirea criteriilor secundare de performanta Institutul de Geodinamica a obtinut, pentru intervalul 2003-2007, un punctaj mediu pe cercetator atestat de 40,28 puncte

 

6. Prestigiul profesional

Institutul de Geodinamica are doua reprezentari in colective de redactie ale revistelor recunoscute ISI (Anexa B.1) si doi membri in colective de redactie ale revistelor recunoscute national (categoria B in clasificarea CNCSIS) - Anexa B.2.

Institutul de Geodinamica a obtinut in intervalul de evaluare un numar de 6 premii (Anexa B.4).

In cadrul Institutului de Geodinamica activeaza doi conducatori de doctorat (Anexa B.5).

In medie, in intervalul 2003-2007, in cadrul institutului au fost incadrati 16,2 doctori, conform tabelului de la punctul 8 al prezentului raport.

La indeplinirea criteriului B, prestigiul profesional, Institutul de Geodinamica a obtinut, pentru intervalul 2003-2007, un punctaj mediu pe cercetator atestat de 34,26 puncte

 

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare in domeniul pentru care se face evaluarea (in perioada pentru care se face evaluarea):

         contracte de cercetare internationale finantate din fonduri publice, respectiv din fonduri private

Contract Extreme Events: Causes and Consequences (EU FP6: STREP - E2-C2) Project, contract NEST 12975/2005-2008, 73.000 euro incasati

         contracte de cercetare nationale finantate din fonduri publice, respectiv din fonduri private

 

 

Anul

Valoare totala

contracte de cercetare nationale PNCDI (MENER, CERES, CEEX-AMTRANS, CEEX-MENER / granturi AR /

granturi CNCSIS

2003

650.825 lei

2004

589.200 lei

2005

676.244 lei

2006

844.877 lei

2007

1.347.540 lei

 

         activitati economice (servicii, microproductie) -

8. Resursa umana de cercetare (situatia va fi prezentata pe ani si pe categorii, i.e. CSI, CSII, ..., personal auxiliar)

 

2003

2004

2005

2006

2007

CS I

15

11

11

11

9

CSII

6

6

6

6

3

CSIII

7

7

7

7

9

CS

8

8

8

8

9

Asistenti cercetare

12

12

12

12

12

Personal auxiliar

50

49

49

49

49

Doctori

21

21

15

11

13

 

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

         Laboratoare de cercetare-dezvoltare

-         Electromagnetism si dinamica litosferei

-         Dinamica globului terestru

-         Procese endogene, hazard natural si risc

-         Campuri naturale

-         Sisteme de analiza complexa

-         Etalonare si rodare aparatura - Observatoare de geodinamica

in prezent Institutul dispune de o retea de observatoare si puncte de observatie, structurata in profile si poligoane de geodinamica, toate avand ca principal obiectiv o mai buna cunoastere a fenomenelor ce conduc la cumularea/declansarea tensiunilor in zone geodinamic active, cu privire speciala asupra zonei geodinamic active de la Curbura Carpatilor romanesti - zona seismogena Vrancea, retea concentrata in trei poligoane de geodinamica: Poligonul geodinamic Caldarusani-Tulnici, poligonul geodinamic Craciunesti-Deva, Sarmizegetusa - Regia, Pades - Gorj si poligonul geodinamic Delta Dunarii - Mangalia.

in intervalul analizat a continuat activitatea Laboratorului International Virtual de Geodinamica, infiintat in 2001 in cooperare cu Institutul Unit de Fizica Pamantului al Academiei Ruse de stiinte, la care au aderat specialisti de renume din tara si strainatate.

in anul 2004 a fost infiintata Catedra UNESCO de Geodinamica (sef Catedra - Dr.ing.Dorel Zugravescu, membru corespondent al Academiei Romane), in cadrul careia se organizeaza scoli si sesiuni stiintifice nationale si internationale.

 

         Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii zece ani

Gravimetru Scintrex CG-5

SM-5 Gradientmetru

Teodolit magnetic declinometru-inclinometru

Statie totala cu accesorii

Magnetometru protonic

Magnetometru cu pompaj optic SM-5 NAVMAG

Nivela digitala

Unitate de achizitie MAG-03

Aparatura masuratori temperatura in foraje

Sistem complex de urmarire a variatiilor campului geoelectric

Sistem de achizitie digital

Senzor magnetic triaxial

Sistem complex pentru supravegherea si protectia senzorilor/aparaturii din observatoare si statii de geodinamica

Sisteme GPS (pozitionare globala)

Microscop polarizant

Sisteme calcul/calculatoare portabile

Licente software

Plotter A1 si A0

Imprimante laser si inkjet

Scannere A4/A3/A1

Sistem scanare, stocare si multiplicare

Camera video digitala

Proiector multimedia

 

 

Punctajul obtinut de Institutul de Geodinamica in vederea acreditarii este de 131,37 (barem 80 puncte), din care 56,8 de puncte se refera la Criteriile primare de performanta, A1 (barem 15 puncte).

 

Director,

Dr.Crisan Demetrescu

Membru corespondent al Academiei Romane

 

 

CENTRALIZATOR AL CRITERIILOR sI STANDARDELOR

de evaluare pentru acreditare

- 2003 - 2007 -

 

Criteriul

Factor de importanta

2003-2007

A

REZULTATELE ACTIVITatII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

 

 

A1

CRITERII PRIMARE DE PERFORMANta

 

 

1

Lucrari stiintifice/tehnice in reviste de specialitate cotate ISI

30

690

2

Factor de impact cumulat al lucrarilor cotate ISI

5

141,425

3

Citari in reviste de specialitate cotate ISI

5

965

4

Brevete de inventie

30

 

5

Citari in sistemul ISI ale cercetarilor brevetate

5

 

6

Produse, servicii, tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii

15

45

 

total A1

 

1841,425

A2

CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANta

 

 

1

Lucrari stiintifice/tehnice in reviste de specialitate fara cotatie ISI

5

445

2

Comunicari stiintifice prezentate la conferinte internationale

5

860

3

Studii prospective si tehnologice, normative, proceduri, metodologii si planuri tehnice, noi sau perfectionate, comandate sau utilizate de beneficiar.

5

 

4

Drepturi de autor protejate ORDA sau in sisteme similare legale.

2

 

 

Total A2

 

1305

B

PRESTIGIUL PROFESIONAL

 

 

1

Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse in baze internationale de date) si in colective editoriale internationale

20

40

2

Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (categoria B in clasificarea CNCSIS)

10

100

3

Premii internationale obtinute prin proces de selectie

20

 

4

Premii nationale (ale Academiei Romane, CNCSIS, altele)

10

60

5

Numar conducatori de doctorat, membri ai unitatii de Cercetare

10

100

6

Numar de doctori, membri ai unitatii de Cercetare

10

810

 

Total B

 

1110

 

Total criterii

 

4256,425

 

Punctajul obtinut de Institutul de Geodinamica in vederea acreditarii este de 131,37 (barem 80 puncte), din care 56,8 de puncte se refera la Criteriile primare de performanta, A1 (barem 15 puncte).

 

Director,

Dr.Crisan Demetrescu

Membru corespondent al Academiei Romane