Contract nr. 73/11.08.2010
Program "GEOHELP"

CERCETĂRI ASUPRA GEOEFECTIVITĂŢII PERTURBAŢIILOR HELIOSFERICE

ro eng

 

 
PREZENTAREA PROIECTULUI

Proiectul GEOHELP îşi propune consolidarea unei echipe de tineri cercetători la Institutul de Geodinamică al Academiei Române (IGAR) având cunostinţe în domeniile de cercetare ale fizicii solar-terestre (meteorologie spaţială).

Obiectivul general al proiectului este studiul efectelor induse în câmpul geomagnetic prin inţeractiunea ejecţiilor coronale de masă (CME) cu magnetosfera terestră.

Obiective specifice:

a) studiul CME-urilor îndreptate spre Păm&acic;nt, al surselor lor pe discul solar, al mecanismelor de declanşare;

b) determinarea direcţiei reale de propagare şi a vitezei reale a CME-urilor;

c) compararea semnăturilor din apropierea Soarelui cu cele înregistrate în spaţiul interplanetar (in-situ);

d) evaluarea răspunsului magnetosferei la CME-urile care lovesc magnetosfera, prin indicii geomagnetici;

e) dezvoltarea unui model empiric pentru prognoza momentului de sosire a CME-urilor la Pământ.

 

Metodologia cercetării

Ne vom concentra pe ejecţii coronale de masă (CME) asociate cu erupţiile solare, deoarece acestea produc furtuni magnetice puternice.

Vom analiza, pentru început, evenimente CME care au produs în trecut furtuni geomagnetice puternice (de exemplu, evenimentele de Halloween în 2003, CME din 15 noiembrie 2007 etc.) pentru a verifica şi îmbunătăţi modelele de iniţiere şi propagare ale CME.

Vom aplica apoi tehnici deja existente de reconstrucţie a structurii 3D a CME-rilor la evenimentele observate de coronografele de la sol şi din spaţiu, în perioada 2007-2009, perioadă acoperită de observaţiile realizate de misiunea spaţială STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) pentru a determina direcţiile de propagare ale CME-urilor, vitezele lor reale şi morfologia 3D în apropierea Soarelui.

Vom compara apoi rezultatele obţinute cu regiunea sursă a CME-ului de pe discul solar şi cu semnăturile în heliosferă ale CME pentru a vedea cum variază parametrii ca: direcţia de propagare, viteza, orientarea câmpului magnetic etc., din momentul declanşării CME până când ating magnetosfera Pământului.

Vom compara aceşti parametrii cu răspunsul geomagnetic (variaţia indicilor geomagnetici etc.) pentru a îmbunătăţi prognozele.

 

 
 

Institutul de Geodinamică Sabba S. Ştefănescu